**** ***2015-16 അധ്യയന വര്ഷത്തെ 1 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ 4.3.2016 നു നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന പരീക്ഷകൾ 31.3.2016 നു 4.3.2016 ലെ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയരക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് >>>:>
******അദ്ധ്യാപക പാക്കേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബഹു.ഹൈക്കോടതി വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌സില്‍ **>>>:>

ബുധനാഴ്‌ച, മാർച്ച് 30, 2016

KASEPF Loans - Online Processing 01.04.2016 മുതൽ KASEPF ലോണുകൾ ഓൺലൈൻ ആയി പാസാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം നിലവിൽ വരും. 01.04.2016 മുതൽ KASEPF Temporary Advance, NRA, Conversion of TA into NRA അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈൻ ആയി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കൂ... സർക്കുലർ

ഞായറാഴ്‌ച, മാർച്ച് 27, 2016

DEd Course 2016-2018 - Application called for

1. DEd Course 2016-2018 - Selection of Teachers & Non Teaching staff ... Click Here

2. Application called for - Diploma in Language Education (Hindi) Course 2016-17 ... Click Here

3. Application called for - Diploma in Language Education Course 2016-17- Arabic, Urdu ... Click Here


വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം 2009 - പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ 1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളിൽ നിന്നും നിർബന്ധിത ധനശേഖരണം നടത്തുവാൻ പാടില്ല .... സർക്കുലർ

SSA Accounting - School Records SSA യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട രേഖകൾ .. Click Here ക്യാഷ് ബുക്ക് - മാതൃക .. Click Here രജിസ്റ്ററുകൾ - മാതൃക .. Click Here NuMATS 2016 vacation camp is scheduled on 3rd April to 12 April 2016 at GV RAJA
SPORTS school MYLAM,THIRUVANANTHAPURAM (East fort to Aruvikkara bus
stop.From Aruvikkara to GV Raja 2km).
DEd Course 2016-2018 - Application called for 1. DEd Course 2016-2018 - Selection of Teachers & Non Teaching staff ... Click Here 2. Application called for - Diploma in Language Education (Hindi) Course 2016-17 ... Click Here 3. Application called for - Diploma in Language Education Course 2016-17- Arabic, Urdu ... Click Here

Copy the BEST Traders and Make Money : http://ow.ly/KNICZ
DEd Course 2016-2018 - Application called for 1. DEd Course 2016-2018 - Selection of Teachers & Non Teaching staff ... Click Here 2. Application called for - Diploma in Language Education (Hindi) Course 2016-17 ... Click Here 3. Application called for - Diploma in Language Education Course 2016-17- Arabic, Urdu ... Click Here

Copy the BEST Traders and Make Money : http://ow.ly/KNICZ


DEd Course 2016-2018 - Application called for 1. DEd Course 2016-2018 - Selection of Teachers & Non Teaching staff ... Click Here 2. Application called for - Diploma in Language Education (Hindi) Course 2016-17 ... Click Here 3. Application called for - Diploma in Language Education Course 2016-17- Arabic, Urdu ... Click Here

Copy the BEST Traders and Make Money : http://ow.ly/KNICZ

DEd Course 2016-2018 - Application called for 1. DEd Course 2016-2018 - Selection of Teachers & Non Teaching staff ... Click Here 2. Application called for - Diploma in Language Education (Hindi) Course 2016-17 ... Click Here 3. Application called for - Diploma in Language Education Course 2016-17- Arabic, Urdu ... Click Here

Copy the BEST Traders and Make Money : http://ow.ly/KNICZ

DEd Course 2016-2018 - Application called for 1. DEd Course 2016-2018 - Selection of Teachers & Non Teaching staff ... Click Here 2. Application called for - Diploma in Language Education (Hindi) Course 2016-17 ... Click Here 3. Application called for - Diploma in Language Education Course 2016-17- Arabic, Urdu ... Click Here

Copy the BEST Traders and Make Money : http://ow.ly/KNICZ

DEd Course 2016-2018 - Application called for 1. DEd Course 2016-2018 - Selection of Teachers & Non Teaching staff ... Click Here 2. Application called for - Diploma in Language Education (Hindi) Course 2016-17 ... Click Here 3. Application called for - Diploma in Language Education Course 2016-17- Arabic, Urdu ... Click Here

Copy the BEST Traders and Make Money : http://ow.ly/KNICZ
DEd Course 2016-2018 - Application called for 1. DEd Course 2016-2018 - Selection of Teachers & Non Teaching staff ... Click Here 2. Application called for - Diploma in Language Education (Hindi) Course 2016-17 ... Click Here 3. Application called for - Diploma in Language Education Course 2016-17- Arabic, Urdu ... Click Here

Copy the BEST Traders and Make Money : http://ow.ly/KNICZ
DEd Course 2016-2018 - Application called for 1. DEd Course 2016-2018 - Selection of Teachers & Non Teaching staff ... Click Here 2. Application called for - Diploma in Language Education (Hindi) Course 2016-17 ... Click Here 3. Application called for - Diploma in Language Education Course 2016-17- Arabic, Urdu ... Click Here

Copy the BEST Traders and Make Money : http://ow.ly/KNICZ

ഞായറാഴ്‌ച, മാർച്ച് 20, 2016


വാർഷിക മൂല്യനിർണ്ണയം - പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ
          2016-17 അദ്ധ്യായന വർഷത്തെ അദ്ധ്യാപകരുടെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം -                                                     പുതുക്കിയ സമയക്രമം

Anticipatory Income Tax Statement 2016-17

>> MONDAY, MARCH 7, 2016

2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഇന്‍കം ടാക്സിന്‍റെ ആദ്യ വിഹിതം മാര്‍ച്ച്‌ മാസത്തെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കുറയ്ക്കണമല്ലോ. ഇതിനായി 2016-17 വര്‍ഷത്തില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശമ്പളവരുമാനം കണക്കാക്കി അതില്‍ നിന്നും അനുവദനീയമായ നിക്ഷേപങ്ങളും കിഴിവുകളും കുറച്ച് ടാക്സ് കണ്ടെത്തണം. 2016-17 വര്‍ഷത്തെ ആദായനികുതി നിരക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ടാക്സ് കണക്കാക്കേണ്ടത്. 2016 ബജറ്റില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച നികുതി നിരക്ക് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേത് തന്നെ. എന്നാല്‍ 5 ലക്ഷം വരെ Taxable Income ഉള്ളവര്‍ക്കുള്ള 2,000 രൂപയുടെ റിബേറ്റ് 5,000 രൂപയായി ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നു. പുതിയ നിരക്കനുസരിച്ച് കണക്കാക്കുന്ന നികുതിയുടെ 12 ല്‍ ഒരു ഭാഗമാണ് മാര്‍ച്ച്‌ മാസത്തെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കുറച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത്.
പുതിയ നിരക്ക് പ്രകാരം Anticipatory Income Statement തയ്യാറാക്കി ഒപ്പോടു കൂടി DDO യ്ക്ക് അതായത് ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ക്ക് നല്‍കണം. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ ഇവിടെ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം.
Softwares to prepare Anticipatory Income Statement

Useful Files on Income Tax for Reference
 • Circular from Finance Dept- തവണകളായി ആദായനികുതി ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കുറയ്ക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശം.
 • Notes on Deductions 2016-17
 • Circular from CBDT : 2015-16 ലെ ആദായ നികുതി കുറയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • Tax Calendar
 • വ്യാഴാഴ്‌ച, മാർച്ച് 03, 2016

  എല്‍.പി വിഭാഗം സംസ്കൃതം പരീക്ഷ

  ഈ അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷയില്‍ എല്‍.പി വിഭാഗം സംസ്കൃതം പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിനുള്ള ടൈം ടേബിള്‍ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്‌.അതനുസരിച്ച് സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്‍.പി വിഭാഗത്തിലെ അധ്യാപകര്‍ സ്കൂള്‍ തലത്തില്‍ ചോദ്യപേപ്പര്‍ തയ്യാറാക്കി പരീക്ഷ നടത്തേണ്ടതാണ്.അതിനുള്ള അനന്തര നടപടികള്‍ പ്രധാനധ്യാപകര്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് 

  സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ മഴവെള്ള സംഭരണി സൗജന്യമായി നിർമിച്ചു നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കത്തിനോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് 4.3.2016 ന് 4 മണിക്ക് മുന്നേ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 
  Click Here

  2016-17 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള ഒന്നാം വോള്യം 
  പാഠപുസ്തകങ്ങളും സിംഗിള്‍ വോള്യം പാഠപുസ്തകങ്ങളും 
  1/3/2016 ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ നേരിട്ട് 
  വിതരണംചെയ്യുമെന്ന് KBPS അറിയിച്ചു. സ്കൂള്‍ കോ 
   ഓപ്പറേറ്റിവ് സൊസൈറ്റി സെക്രെട്ടറി / പ്രഥമാദ്ധ്യാപകന്‍ / 
  ചുമതലപ്പെടുത്തിയ അദ്ധ്യാപകന്‍ എന്നിവര്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ 
  യഥാസമയം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. 
  • അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്ക്- GVHSS (Girls) Kannur -9400790913.   

  ബാരിയർ ഫ്രീ കണ്ണൂർ
  കണ്ണൂർ ജില്ലയെ ഭിന്നശേഷി സൗഹ്യദജില്ലയാക്കുന്നതിന്റെ  ഭാഗമായി സ്കൂളുകളിൽഎത്തുന്ന അംഗപരിമിതരായ കുട്ടികൾക്കുംപൊതുജനങ്ങൾക്കും സൗകര്യപ്രദമായിസഞ്ചരിക്കുന്നതിന്‌ P.W.D നിർദ്ദേശിക്കുന്നരീതിയിൽ തന്നെ റാമ്പ് ആൻഡ് റെയിൽസംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്ന് എല്ലാപ്രധാനാദ്ധ്യാപകരേയും അറിയിക്കുന്നു.
                             സംവിധാനമില്ലാത്തഎയിഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ മാനേജർമാർഅടിയന്തിരമായി ഇവ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ബഹു.ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  (Section 46 of Person with Disability Act 1995
  സഞ്ചയിക സ്കീം

  പ്രോത്സാഹനം 


  കുട്ടികളില്‍ മിതവ്യയ ശീലവും സമ്പാദ്യ ശീലവും വളര്‍ത്തുകബാങ്കിംഗ് പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തി രൂപം കൊണ്ട സ്കൂള്‍ സഞ്ചയിക സ്കീം സ്കൂളുകളില്‍ തുടങ്ങുന്നതെങ്ങിനെ,അതിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെപലിശ നിരക്ക് എത്രസൂപ്പര്‍വിഷന്‍ അലവന്‍സ് എത്ര,അത് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫോം ഏത്,പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ മാതൃകഇതു സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ:

  ·                     ബ്രോഷര്‍

  ഞായറാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 28, 2016

  പെന്‍ഷന്‍ പരിഷ്‌കരണത്തിന് അപേക്ഷ                                    നല്‍കണം
  സംസ്ഥാനത്തെ ട്രഷറികള്‍ വഴി പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്ന എല്ലാ പെന്‍ഷന്‍കാരും പെന്‍ഷന്‍ പരിഷ്‌കരണത്തിനുളള അപേക്ഷയുടെ മൂന്ന് കോപ്പികള്‍ പൂരിപ്പിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഷറികളിലും ബാങ്കുകള്‍ വഴി പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്ന എല്ലാ സംസ്ഥാന പെന്‍ഷന്‍കാരും പെന്‍ഷന്‍ പരിഷ്‌കരണത്തിനുളള അപേക്ഷയുടെ മൂന്ന് കോപ്പികള്‍ പൂരിപ്പിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കിലും സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ട്രഷറി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. അപേക്ഷയും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും www.finance.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സെറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്
     നോണ്‍ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍മാരുടെ പേ       
                               ഫിക്‌സേഷന്‍                                                                                          
  നോണ്‍ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് പുതുക്കിയ ശമ്പളസ്‌കെയിലില്‍ പേഫിക്‌സേഷന്‍ നടത്തുന്നതിന് എന്‍.ഐ.സി. സ്പാര്‍ക്കില്‍ പ്രത്യേക സംവിധാനമൊരുക്കി. തങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ പേ ഫിക്‌സ് ചെയ്യാന്‍ എല്ലാ ഡി.ഡി.ഒ.മാരും ഈ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍www.info.spark.gov.in, spark.gov.in/webspark, finance kerala.gov.inഎന്നീ വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ ലഭിക്കും. പുതുക്കിയ ശമ്പളത്തില്‍ വരുമാന നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കില്‍ ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നുതന്നെ അത് ഈടാക്കുന്നുവെന്ന് ഡി.ഡി.ഒ.മാര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ധനവകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ സര്‍ക്കുലറില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
      കുട്ടികളുടെ ആധാര്‍ എന്റോള്‍മെന്റ്
  സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് വയസുവരെ പ്രായമുളള എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും ആധാര്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആറു വയസ്സുവരെ പ്രായമുളള കുട്ടികളെ രക്ഷകര്‍ത്താക്കള്‍ അടുത്തുളള അക്ഷയകേന്ദ്രത്തിലോ അങ്കണവാടി പ്രവര്‍ത്തകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ മാര്‍ച്ച് 31 ന് മുമ്പ് ആധാര്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടത്തേണ്ടതാണ്. കുട്ടികളുടെ ആധാര്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന് അക്ഷയകേന്ദ്രത്തിനോ മറ്റ് ഏജന്‍സികള്‍ക്കോ ഫീസ് നല്‍കേണ്ടതില്ല. കേന്ദ്ര വനിതാ ശിശു വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് ആധാര്‍ എന്റോള്‍മെന്റ് നടത്തുന്നത്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് അടുത്തുളള അങ്കണവാടി കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാം

  വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 26, 2016

                                               അറിയിപ്പ്  - അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 

  പ്രതിഭാ പുരസ്‌കാരം           2016 മാർച്ച്‌  5 ന്       മട്ടന്നൂർ ഉപജില്ലയിലെ  2015-16  വർ ഷ ത്തെ  കലാ കായിക ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകളെ അനുമോദിക്കുന്നതിനു താഴെ പറയുന്ന  കുട്ടികളുടെ  പേര് , ക്ലാസ് , സ്‌കൂൾ ,ഇനം , സ്ഥാനം , ഗ്രേഡ്  ഇവ  വ്യക്തമാക്കുന്ന  list  പ്രഥ മാധ്യാ പകർ   29-ഫിബ്രവരി   2016 നു തിങ്കളാഴ്ച  5 മണിക്കു  മുൻപായി  എ ഇ ഓ  ഓഫീസിൽ  എത്തിക്കണം

    
  കലാമേള 

   LP  വിഭാഗം -ഉപജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ  2 ഓ  അതിൽ കൂടുതലോ  ഒന്നാം  സ്ഥാനം  നേടിയവർ U P  വിഭാഗം - ജില്ല തലത്തിൽ  ഒന്നാം  സ്ഥാനം  നേടിയവർ H S / H S S  - സംസ്ഥാന തലത്തിൽ  ഏ  ഗ്രേഡ്   നേടിയവർ 

  ശാസ്ത്രമേള

   LP  വിഭാഗം-ജില്ലാ്ാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നും  രണ്ടും  സ്ഥാനം  നേടിയവർ U P  വിഭാഗം- സംസ്ഥാന തലത്തിൽ  ഏ  ഗ്രേഡ്   നേടിയവർ H S / H S S-   സംസ്ഥാന തലത്തിൽ  ഏ  ഗ്രേഡ്   നേടിയവർ 
  സ്പോർട്സ്

   LP  വിഭാഗം- -ഉപജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ  2 ഓ  അതിൽ കൂടുതലോ  ഒന്നാം              സ്ഥാനം  നേടിയവർ U P  വിഭാഗം- ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നും  രണ്ടും  സ്ഥാനം  നേടിയവർH S / H S S-   സംസ്ഥാന/നേഷണൽ  തലത്തിൽ  ഒന്നും  രണ്ടും  സ്ഥാനം  നേടിയവർ
  ഗെയിംസ്

   നേഷണൽ  ലെവലിൽ  പങ്കെടുത്തവർ

  NuMATS 

  സംസ്ഥാന തലത്തിൽ  ഏ  ഗ്രേഡ്   നേടിയവർ

  INSPIRE AWARD

  സംസ്ഥാന/ ദേശീയ  തലത്തിൽ  ഏ  ഗ്രേഡ്   നേടിയവർ  

  ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്

   സംസ്ഥാന/ ദേശീയ  തലത്തിൽ  ഏ  ഗ്രേഡ്   നേടിയവർ
                                                                    ഏ ഇ ഓ  മട്ടന്നൂർ 

  തിങ്കളാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 15, 2016             LSS, USS Examination - Hall Ticket Download

  *LSS, USS പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിദ്യാർഥികളുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വിദ്യാർഥികളുടെ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിലെ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സമർപ്പിക്കണം. അതിനുശേഷം ഹാൾടിക്കറ്റുകൾ തിരികെവാങ്ങി അതാത് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യണം.**Hall Ticket Download ..... Click Here**LSS Examination: ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള പരീക്ഷ (പേപ്പർ 2) ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മുതൽ 3 മണിവരെ ആയിരിക്കും.* 


  ചൊവ്വാഴ്ച, ഫെബ്രുവരി 09, 2016

                                                              SPARK NOTICE

  1) This is to bring to the kind notice of all that as per the instructions of the Ministry of Finance, Government of India, Policy payments by cheque are not allowed at all.All Policy payments can now be made only by direct credit to the Bank account registered under the LIC Policy. Complete the form (Please note to fill in the correct Policy numbers after verifying your Policy Certificate) and send it to the servicing office of LIC of India along with self attested copy of the first page of your Bank passbook or a Cancelled Cheque leaf.

  2) All DDOs under Secretariat Sub Treasury and District Treasury, Trivandrum are informed that e-submission of bills of non salary claims of employees (such as GPF, TA, MR, leave surrender etc.) is mandatory wef 1.2.2016.

  3) ALL DDOs ARE INFORMED THAT GOK IS ORGANIZING NPS SERVICE WEEK DURING 1-6 FEB 2016 AT ALL THE TREASURIES TO CREATE AWARENESS AMONG NPS SUBSCRIBERS. HENCE ALL DDOs ARE REQUESTED TO DIRECT THE NPS SUBSCRIBERS UNDER THEM TO CONTACT WITH THEIR RESPECTIVE TREASURIES FOR MORE DETAILS AND TO PARTICIPATE THE PROGRAMME.